S League

Singapore

AN Singapore

Keiji Shigetomi

DPMM FC

Adrian Pennock

15 mars 2019
Sasahara, S 94'
Hiraga, Y 91'
Hatanaka, M 91'
81' Mu'iz bin Sisa, A
81' Hamzah, H
75' Ramlli, R
75' Rahman, A
68' Clough, C
67' Said, S
67' Idris, M
Hatanaka, M 64'
Martens, D 64'
53' Tarif, N
Sugiyama, S 46'
Zamri, Z 46'
45' Tarif, N
38' Idris, M
34' Ali Rahman, A
Startande
Sasahara, S
Takahashi, N
Fukudome, K
Horikoshi, D
Kamata, H
Martens, D
Nakamura, K
Nakano, R
Sumikawa, K
Yamazaki, K
Zamri, Z
Startande
Clough, C
Ali Rahman, A
Hamzah, H
Hassan, F
Idris, M
Rahman, A
Ricciuto, B
Tarif, N
Voronkov, A
Yunus, Y
Yussof, W
Avbytare
Ang, G
Hatanaka, M
Hiraga, Y
Irwan, F
Juma'at, H
Sugiyama, S
Tanabe, D
Avbytare
Aminuddin, W
Mu'iz bin Sisa, A
Nyaring, H
Ramlli, R
Said, S
Saleh, A
Zambin, H
Kort
Sasahara, S (94)Yellow Card
Kort
Ali Rahman, A (34)Yellow Card
Idris, M (38)Yellow Card
Tarif, N (45)Yellow Card
Tarif, N (53)Red CardYellow Card
Clough, C (68)Yellow Card