Premier League

Kazakstan

Ordabasy

Aktobe

Vladimir Mukhanov

15 mars 2019
Startande
Nepohodov, D
Fontanello, P
Malyi, S
Erlanov, T
Mahlangu, M
Mehanovič, M
Shchotkin, A
Bystrov, M
Diakhate, A
Dosmagambetov, T
Li, V
Startande
Marjanović, S
Miličević, H
Radin, M
Aymbetov, A
Kakimov, A
Kukeyev, Z
Nurmukhametov, R
Shurygin, A
Tanzharikov, A
Volkov, V
Zhumagali, S
Avbytare
Kovalchuk, K
Adyrbekov, T
Astanov, E
Dobay, A
Shaizada, B
Shamshi, S
Zhaksybayev, U
Zhaksylyk, M
Zhangylyshbay, T
Avbytare
Azhimov, A
Batyrkhanov, N
Saulet, A
Tamabay, M
Temirkhan, R
Trofimets, I
Uksumbayev, R
Zhasanov, E
Mål
Mål