Premier League

Kazakstan

Kairat

Carlos Ferrer

Shakhter Karagandy

Andrei Finonchenko

15 mars 2019
Startande
Pokatilov, S
Abiken, A
Suyumbayev, G
Alip, N
Dugalić, R
Mikanović, D
Kuat, I
Zhukov, G
Wrzesiński, K
Eppel, M
Keiler, S
Startande
Shatsky, I
Droppa, L
Omirtayev, O
Zenjov, S
Alimbayev, R
Baranovsky, A
Chichulin, A
Pešić, I
Shakhmetov, M
Skorykh, S
Tkachuk, E
Avbytare
Plotnikov, V
Vorogovskiy, Y
Akhmetov, Y
Tungyshbayev, Y
Nurmugamet, R
Orazov, R
Sarsenov, S
Shvyrev, V
Ustimenko, D
Avbytare
Tarasov, E
Nurgaliyev, Y
Shkodra, D
Bachek, D
Kulbekov, B
Najaryan, G
Pairuz, Z
Shugaev, N
Tsuprikov, Y
Mål
Mål